බස්නාහිරින් පිටවන සියලු දෙනා කොවිඩ් පරීක්ෂණයට

Tuesday, 26 January 2021 - 16:39

%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A9%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ජනවාරි 28 සිට පෙබරවාරි 01 දක්වා බස්නාහිර පළාතෙන් පිටවන සියලුම පුද්ගලයින් සඳහා කෝවිඩ් පරීක්ෂණය සිදු කිරීමට නියමිත බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ පවසනවා.