විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට උණුසුම් තත්ත්වයක්

Tuesday, 23 February 2021 - 12:37

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9E%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%8B%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සේවක සංගමය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිට සිදුකරන විරෝධතාවක් හේතුවෙන් මේ වනවිට කොළඹ පුරහල අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් හට ගෙන තිබෙනවා.

දීමනා ගෙවීම සහ සේවා ස්ථිර කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් 11 ක් මුල් කර ගනිමින් ඔවුන් අද පෙරවරුවේ කොළඹ ජාතික රෝහල අසල සිට විරෝධතා පාගමනක ද නිරත වුණා.

කෙසේ වෙතත්, මේවනවිට විරෝධතාකරුවන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ දොරටුව විවෘත කරමින් අමාත්‍යශය පරිශ්‍රයට ඇතුළුවිමට උත්සහා කිරිමත් සමඟ එහි උණුසුම් තත්ත්වයක් ද හට ගෙන ඇති බවයි එහි සිටින හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.