සුමන්දිරන්ට ඇති තර්ජන පිලිබඳ කතානායක පොලිස්පතිගෙන් වාර්තාවක් ඉල්ලයි

Tuesday, 23 February 2021 - 13:05

%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%B3+%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
දෙමළ ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මන්ත්‍රී එම්.එස් සුමන්දිරන්ට ඇති තර්ජන සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ලබාදෙන්නැයි කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන, පොලිස්පතිවරයා වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ සුමන්දිරන්ට ලබාදී තිබූ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා ආරක්ෂාව පසුගියදා ඉවත් කළ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේනතුවේදී ද වාද විවාද මතුවුණා.

ඒ අනුවයි, කතානායකවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිවරයාට දැනුම් දී ඇත්තේ.

කෙසේ වෙතත්, එම්.ඒ. සුමන්දිරන් මන්ත්‍රීවරයාට ලබාදී ඇති පොලිස් ආරක්ෂාව තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි.