කොටස් වෙළඳපොලේ පහළ යාමක්

Tuesday, 23 February 2021 - 19:32

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකයේ ගණුදෙනු පෙර දිනයට සාපේක්ෂව සියයට 5 ට වඩා වැඩි අගයකින් පහළ යාම නිසා කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ කටයුතු අද පස්වරුවේ මිනිත්තු 30 කට අත්හිටුවනු ලැබුවා.

දිනය අවසානයේදී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 268.3 කින් පහත වැටී තිබූ අතර එස් ඇන්ඩ් පී දර්ශකය 131.36 කින් පහත වැටී තිබුණා.

මේ අතර, මේ වසරේදී රජයේ ආදායම් රුපියල් බිලියන 150 කින් පමණ පහත වැටෙනු ඇති බව ඉක්රා ලංකා සමාගම පවසනවා.

ගෝලීය මූඩි ආයෝජන සේවාවේ අනුබද්ධ ආයතනයක් වන එමගින් සඳහන් කළේ ඒ අනුව, වසර තුල රජයට රුපියල් බිලියන 450 ක පමණ ආදායම් හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බවයි.