මියන්මාර හමුදා පාලකයන්ට ජී - 07 රටවලින් රතු එලියක්

Tuesday, 23 February 2021 - 19:33

%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B7%93+-+07+%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මියන්මාරයේ හමුදා නායකයන් සිවිල් වැසියන්ට සිදුකරන හිරිහැර වහා නවතා දැමිය යුතු බව  ජි - 7 සංවිධානයට අයත් රටවල් අවධාරණය කරනවා.

ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ මානව අයිතීන් සුරැකීමට සහ ජාත්‍යන්තර නීතියට ගෞරව දැක්වීමට මියන්මාරයේ හමුදා නායකයින් කටයුතු කල යුතු බවයි.

කුමන්ත්‍රණයෙන් රටේ බලය පැහැර ගත් හමුදා නායකයාගේ තර්ජන නොතකා දස දහස් සංඛ්‍යාත මියන්මාර වැසියන් තවමත් එරට ප්‍රධාන නගරවලට එක්රැස් වී තවදුරටත් විරෝධතාවල නිරත වනවා.