පාස්කු කොමිසම් වාර්තාවෙන් සංවිධාන කිහිපයක් තහනම් කිරීමටත් නිර්දේශ

Tuesday, 23 February 2021 - 19:54

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81
පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කළ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාවේ පිටපතක් අද කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන වෙත භාර දුන්නා.

ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ උපදෙස් මත ජනාධිපති නීති අධ්‍යක්ෂ හරිගුප්තා රෝහණධීර විසින්.

මෙම වාර්තාව ඊයේ පස්වරුවේ රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට ද, ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණා.

පාස්කු කොමිසමේ අවසන් වාර්තාවෙන් නිර්දේශ ගණනාවක් සහ නිගමන 10ක් ඉදිරිපත් කර ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.