කොවැක්සින් එන්නත ඉන්දීය ඇමතිවරුන් සහ නිලධාරීන් ලබා ගනී

Wednesday, 03 March 2021 - 15:05

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%AD+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93
ඉන්දියාවේ භාරත් බයෝටෙක් ආයතනය මගින් නිෂ්පාදිත කොවැක්සින් එන්නත මධ්‍යම රජයේ අමාත්‍යවරුන් සහ නිලධාරීන් අද ලබාගෙන තිබෙනවා.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ පෙරේදා  එරට අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි විසින් එම එන්නත ලබා ගැනීමෙන් පසුව සෞඛ්‍ය, විදේශ කටයුතු සහ නීති කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යාවරුන් සහ නිලධාරීන් මෙම එන්නත ලබාගෙන ඇති බවයි.

රජයේ නිලධාරීන් සහ වෛද්‍යවරුන් ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත එන්නත් ලබා ගැනීමට පැකිලීමත් සමඟ ඔවුන් දිරිගැන්වීමක් ලෙස මොවුන් මෙම එන්නත ලබාගෙන ඇත්තේ.