අප්‍රිකානු රටවල් 30කට කොරෝනා එන්නත් ලබාගැනීමට ලෝක බැංකුවේ සහය

Wednesday, 03 March 2021 - 20:31

%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8A+30%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BA
අප්‍රිකානු රටවල් 30 කට කොරෝනා එන්නත ලබාගැනීම සදහා ලෝක බැංකුව හදිසි මුදල් වෙන් කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

විදෙස් සඳහන් කලේ කොරෝනා එන්නත ලබාගැනීමට මුදල් යෙදවීමේ අපහසුතා ඇති රටවල් වෙත එන්නත ලබාදීමේ යෝජනා අනුව එය ක්‍රියාත්මක බවයි.

කොංගෝ රාජ්‍ය, ඉතියෝපියෝව, රුවන්ඩාවට ඇතුළු රටවල් 30ක් ඊට අයත්.