තවත් කාන්තාවන් 6ක් අතුරුදන් - වේල්ලවීදිය පොලිසියට ඇමතුම් (වීඩියෝ)

Thursday, 04 March 2021 - 8:41

%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+6%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8A+-+%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
අතුරුදන් වූ කාන්තාවන් 6 දෙනෙකු පිළිබඳව තොරතුරු මේ වනවිට වේල්ලවීදිය පොලිස් ස්ථානයට ඇමතුම් හරහා ලැබී ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඒ පිළිබඳව අද උදෑසන හිරු TV පත්තරේ විස්තරේ වැඩසටහන හරහා ගෙන ආ වාර්තාව පහතින්.