ඇමරිකාවේ කැපිටල් ගොඩනැගිල්ලේ ආරක්ෂාව තර කෙරේ

Thursday, 04 March 2021 - 14:08

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
ඇමරිකාවේ වොෂිංටන් අගනුවර පිහිටි කැපිටල් ගොඩනැගිල්ලේ ආරක්ෂා තර කර තිබෙනවා.

ඒ කිසියම් පිරිසක් එම ගොඩනැගිල්ලට කඩා වදිනු ඇති බවට ලැබී තිබූ බුද්ධි අංශ තොරතුරකට අනුවයි.

මේ හේතුවෙන් අද රැස්වීමට නියමිතව තිබූ මහජන නියෝජිත මණ්ඩලය ද කල් දමා තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් සෙනට් මණ්ඩල විවාදය එලෙසම පවතින බවයි වාර්තා වන්නේ. ට්‍රම්ප් හිතවාදීන් කැපිටල් ගොඩනැගිල්ලට කඩා වැදී මේ වනවිට මාස දෙකක් ගත වනවා.