පැසිෆික් සාගරයේ ප්‍රබල භූ කම්පන වැලක් (වීඩියෝ)

Friday, 05 March 2021 - 6:46

%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%86%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B6%E0%B6%BD+%E0%B6%B7%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
පැසිෆික් සාගරයේ ප්‍රබල භූ කම්පන වැලක් සිදුව ඇති අතර, අද අලුයම් කාලයේ සිදුවූ ඉන් එක් භූ කම්පනයක් රික්ටර් පරිමාණයේ 8.1 ක ප්‍රබලතාවකින් යුක්තයි.

නවසීලන්තයට අයත් කර්මැඩෙක් දිවයින් ආශ්‍රිතව මුහුදේ කිලෝ මීටර 10 ක් ගැඹුරෙන් එම භූ කම්පනය සිදුව තිබෙනවා.

ඊට පෙර එම කලාපයේ රික්ටර් පරිමාණයේ 7.4 ක සහ 7.2 ක භූ කම්පන දෙකක්ද සිදුවුණා.

එමෙන්ම එම දිවයින් ආශ්‍රිතව පැසිෆික් කලාපයේ තවත් අතුරු කම්පන රැසක්ම සිදුව ඇති අතර, එම භූ කම්පන රික්ටර් පරිමාණයේ 5 ත් 6.1 ත් අතර ප්‍රබලතාවකින් යුක්තයි.

මෙම භූ කම්පන හේතුවෙන් පැසිෆික් කලාපය ආශ්‍රිතව සුනාමි අවදානමක් ප්‍රකාශයට පත් කළ අතර, නවසීලන්තයේ වෙරළාසන්න ප්‍රදේශවල ජනයා ඉවත් කරගැනීමට කටයුතු කෙරුණා.

ඊට අමතරව නිව් - කැලිඩෝනියා සහ වනවාටු දිවයින්වල වෙරළාසන්න ප්‍රදේශවලින් ජනතාව ඉවත් කරගැනීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.