ලොව පුරා ආහාර වලින් 5 න් එකක් අපතේ

Friday, 05 March 2021 - 13:16

%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+5+%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%9A
ලොව පුරා පාරිභෝගිකයන් වෙත හිමිවිය යුතු ආහාර වලින් පහෙන් එකක් පමණ ඉවතලන බව ජගත් සංවිධානය පවසනවා.

එහි ඉවතලන සම්පත් සංරක්ෂණ වැඩසටහනේ අධ්‍යක්ෂ රිචඩ් ස්වනෙල් ප්‍රකාශ කළේ 2019 වසරේදී මෙලෙස ටොන් බිලියනයක් පමණ වූ ආහාර ද්‍රව්‍ය, නිවාස, අලෙවිසැල්, ආයතන සහ රෝහල් මගින් ඉවතලා ඇති බවයි.

එය පාරිසරික සාමාජීය මෙන්ම, ආර්ථිකමය පාඩුවක් ලෙසයි ඔහු හැඳින්වූයේ.

මෙලෙස ඉවතලන ආහාර ටොන් 40 බහාලුම්වල පටවා එනිනෙක පිටුපස රැඳවුවහොත් ලොව වටා වට 7 ක් නිර්මාණය කළ හැකියි.

මෙලෙස ලෝකය ආහාර ද්‍රව්‍ය අපතේ යවද්දී ලොව පුරා මිලියන 700 ක් පමණ ජනතාව සෑම රැයකම සාගින්නෙන් නින්දට යන බව ජගත් සංවිධානය ඇස්තමේන්තු කරනවා.