චීනය ආරක්ෂක වියදම් ඉහළ නංවයි

Friday, 05 March 2021 - 16:30

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%B1%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
චීනය 2021 වසර සඳහා සිය ආරක්ෂක වියදම් පෙර වසරට වඩා සියයට 6 යි දශම 8 කින් ඉහළ නංවා තිබෙනවා.

චීනය මෙලෙස ආරක්ෂක වියදම් ඉහළ නංවා ඇත්තේ අඛන්ඩ 6 වන වසරටයි. ඒ අනුව, මේ වසරේ චීනයේ ආරක්ෂක වියදම ඩොලර් බිලියන 200 ඉක්මවන අතර, එය ඉන්දියාවේ ආරක්ෂක වියදමෙන් තුන් ගුණයකට අධිකයි.

චීනයේ මෙම ආරක්ෂක වියදම් අග්‍රාමාත්‍ය ලී කෙකියෑන් විසින් ජාතික මහජන කොංග්‍රසය වෙත අද ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

කෙසේ නමුත්, චීනයේ වාර්ෂික ආරක්ෂක වියදම ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ආරක්ෂක පිරිවැයෙන් හතරෙන් එකකට ආසන්නයි.

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 2021 වසර සඳහා ඇස්තමේන්තුගත ආරක්ෂක වියදම ඩොලර් බිලියන 740 යි දශම 5 ක්.