පාප් වහන්සේ ඉරාකයට

Friday, 05 March 2021 - 17:13

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%A7
අති උතුම් ශුද්ධෝත්තම ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ සිය නිල සංචාරය ආරම්භ කරමින් ඉරාකයට ළගාවී තිබෙනවා.

මෙය පාප් වහන්සේ කෙනෙකු ඉරාකයේ සංචාරය කරන පළමු අවස්ථාව ලෙසටයි ඉතිහාසයට එක්වන්නේ.

එමෙන්ම කොවිඩ් වෛරසය ව්‍යාප්තිය ආරම්භ වීමෙන් පසු ශුද්ධෝත්තම ෆැන්සිස් පාප් වහන්සේ සිදු කරන පළමු විදෙස් සංචාරය ද මෙයයි.