ඇමසන් වන විනාශය නතර කිරීමට බ්‍රසීලය ඩොලර් බිලියනයක් ඉල්ලයි

Monday, 05 April 2021 - 13:55

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇමසන් වනාන්තරයේ වන විනාශය නතර කිරීම සඳහා එක්වන ලෙස බ්‍රසීලය ලෝක නායකයින්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනනවා.

ඒ අනුව වසරක සැලැස්මක් සඳහා ඩොලර් බිලියනයක ආධාරයක් ඉල්ලා සිටින බවයි බ්‍රසීල රජය කියා සිටියේ.

මෙම මුදලින් පියවා ගත හැක්කේ ඇමසන් වනාන්තරයේ වන විනාශයෙන් සියයට 40ක පමණ කොටසක් බව ඔවුන් ප්‍රකාශ කළා.

ලොව විශාලම වනාන්තරය ලෙස සැලකෙන ඇමසන් වනය මේ වනවිට සීග්‍රයෙන් විනාශයට ලක් වෙමින් පවතින බවයි වාර්තා වන්නේ.