ඊශ්‍රායල - ශ්‍රී ලංකා ඍජු ගුවන් සේවා ඇරඹීමට එකඟතාව

Wednesday, 07 April 2021 - 11:17

%E0%B6%8A%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%BD+-+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%8D%E0%B6%A2%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B6%9F%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80
කොරෝනා වංසගතය හේතුවෙන් අත්හිට වූ ඊශ්‍රායලය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ඍජු ගුවන් සේවා මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීමට දෙරටේ එකඟතාව පළ වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ලබන මැයි මාසයේ සිට සැප්තැම්බර් දක්වා වූ කාලය තුළ ඊශ්‍රායල සංචාරකයින් 2000ත්, 5000ත් අතර ප්‍රමාණයක් මෙරට සංචාරය කිරීමට නියමිත බවයි සංචාරක අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේ.

එමෙන්ම, රුසියාව, ඩුබායි, ඉන්දියාව සහ කුවේටයේ ගුවන් සමාගම් සමඟ මෙරට ඍජු ගුවන් සේවා මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ද සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව සංචාරක අමාත්‍යාංශය සදහන් කළා.