තායිවානයෙන් චීනයට අනතුරු ඇඟවීමක්

Wednesday, 07 April 2021 - 20:12

%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%87%E0%B6%9F%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
දකුණු දිග චීන මුහුදට ඉහළින් පියාසර කෙරෙන චීනයට අයත් ඩ්‍රෝන යානා පහත හෙලිමක් සම්බන්ධයෙන් තායිවනය අනතුරු හගවා තිබෙනවා.

ඒ තායිවානයට අයත් ප්‍රාතාස් දිවයිනට ආසන්නයෙන් චීනය සිය ඩ්‍රෝන යානා පියාසර කිරීමට කටයුතු කිරීම හේතුවෙන්.