යාපනය නගරයේ ආරක්ෂාවට අමුතු ඒකකයක් - නිල ඇදුම ගැනත් පරීක්ෂණ (ඡායාරූප)

Thursday, 08 April 2021 - 12:49

%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%87%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
යාපනය මහ නගර සභාව නගර ආරක්ෂණය සඳහා පිහිටුවා ඇති බව කියන නව ඒකකය සහ එහි නිළ ඇඳුම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ සඳහන් කළා.

ඒ අනුව මේ වන විටත් නගරාධිපතිවරයා, නාගරික කොමසාරිස්වරයා ඇතුළු පාර්ශව කිහිපයකින් ප්‍රකාශ ලබා ගැනීමටයි යාපනය පොලීසිය පියවර ගෙන ඇත්තේ.

යාපනය නගරයේ අවිධිමත් ලෙස කසල බැහැර කිරීම් ඇතුළු නගරය අපවිත්‍ර කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීමටයි පසුගිය දා යාපනය මහ නගර සභාව මගින් මෙම ඒකකය ඇති කරනු ලැබුවේ.

එම ඒකකයට ප්‍රධාන නිලධාරීන් ලෙස පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකු බඳවාගෙන තිබෙනවා.

නිල් පැහැති කමිසයක් සහ තද නිල් පැහැති කලිසමක් නිළ ඇදුම සඳහා ඔවුන්ට ලබාදී ඇති අතර, දකුණු අතෙහි නගර සභාවේ ලාංඡනය සටහන් කර තිබෙනවා.

අවිධිමත් ලෙස කසල බැහැර කිරීම ඇතුළු නගර අපවිත්‍ර කිරීම සම්බන්ධයෙන් රුපියල් 5000සේ සිට 10,000 දක්වා දඩ නියම කිරීමට ද මහ නගර සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙම ඒකකයට ලබාදී ඇති නිළ ඇදුම සම්බන්ධයෙන් සැක මතු කරමින් පාර්ශව කිහිපයක් යාපනය පොලීසියට පැමිණිලි කර තිබුණා.

ඒ අනුවයි මෙලෙස පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත්තේ.