රුපියල 203යි ශත 50ක් වෙයි

Thursday, 08 April 2021 - 13:17

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD+203%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B7%81%E0%B6%AD+50%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල අද ඉතිහාසයේ අඩුම අගය සලකුණු කළා.

මහබැංකුව නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල මේ  වන විට සටහන් වී ඇත්තේ රුපියල් 203යි ශත 50ක් ලෙසයි.