දංකොටුවේ බවුසර් වල පරික්ෂණ අවසන් අදියරේ (වීඩියෝ)

Thursday, 08 April 2021 - 13:26

%E0%B6%AF%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
පිළිකාකාරක අඩංගු බවට සැක කෙරෙන දංකොටුව ප්‍රදේශයෙන් සොයාගත් පොල්තෙල් බවුසර් වල පරික්ෂණ අවසන් අදියරට පැමිණ තිබෙනවා.

රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල වාර්තා ලැබීමෙන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි.