අව්වට වැස්සට යටවූ වෙළඳාම (වීඩියෝ)

Thursday, 08 April 2021 - 13:36

%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
හිසට සෙවනක් නොමැතිව සිය වෙළෙඳාම් කටයුතු බොහෝ දුෂ්කරතා මධ්‍යයේ සිදුකරන සතිපොළක් දැරණියගල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා.

එහි වෙළෙඳුන් හා පාරිභෝගිකයින් පෙන්වා දෙන්නේ බලධාරීන්ගේ නොසැලකිලිමත්කම නිසා මෙම තත්ත්වය මතුව ඇති බවයි.