මෙරටින් තවත් කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයන් 49ක්

Thursday, 08 April 2021 - 20:34

%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+49%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අද දිනයේ මෙරටින් තවත් කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයන් 49ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරටින් අද දිනයේ  වාර්තා වන මුළු ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 309ක්.