ඉන්දුනීසියාවේ භූ කම්පනයක්

Saturday, 10 April 2021 - 16:05

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B7%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉන්දුනීසියාවේ ජාවා දිවයිනට ඔබ්බෙන් මුහුදේ අද භූ කම්පනයක් සිදුව තිබෙනවා.

එය රික්ටර් පරිමාණයේ හයක ප්‍රබලතාවකින් යුක්ත වන බවයි ඇමරිකානු භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය සඳහන් කළේ.

ජාවා දිවයිනේ නැගෙනහිර මලන්ග් නගරයට කිලෝමීටර 45 ක් නිරිත දෙසින් කිලෝමීටර 82 ක් ගැඹුරින් මෙම භූ කම්පනය සිදුව ඇති අතර, ඉන් සිදුවූ හානි පිළිබඳව මෙතෙක් වාර්තාවී නැහැ.

භූ කම්පනය බාලි දිවයින ඇතුලු ඉන්දුනීසියාවේ දූපත් කිහිපයකටම දැනී ඇති බව සඳහන්.