උත්සව සමයේ වැටලීම් වැඩිවෙයි.

Sunday, 11 April 2021 - 7:25

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92.
උත්සව සමය හේතුවෙන් මේ දින වල වෙළඳසැල් ආශ්‍රිතව දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සිදු කරන වැටලීම් ප්‍රමාණය වැඩි කර ඇති බව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය පවසනවා.

එහි සභාපති ශාන්ත දිසානායක හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ වැඩි මිලට භාණ්ඩ අලෙවි කරන වෙළඳුන්ට දඩ පැනවීමටද පියවර ගෙන ඇති බවයි.