රාජ්‍ය ඇමති ධූරය ගැන විදුර කනස්සල්ලෙන්

Sunday, 11 April 2021 - 7:29

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B0%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A
උත්සව සමයේ ප්‍රසංග වේදිකාව ඇතුළු කලා කටයුතු සඳහා අවසර ලබාදෙන ලෙස ප්‍රසාංග කලා රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක යළි ඉල්ලීමක් කරනවා.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ඊට අදාළ බලධාරීන් සමග දිගින් දිගටම සාකච්ඡා පැවැත්වුවද මේ වනතෙක් ඒ සඳහා අවසර ලබා නොදීම විශාල ගැටලුවක් වී ඇති බවයි.

ඍජුව සහ වක්‍රව ප්‍රසංග වේදිකාව හා සම්බන්ධ මිලියන 02 ක පමණ ජනතාවක් සිය ජීවිකාව පවත්වාගෙන යන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.