අලුත් අවුරුදු සමයේ කොහෝ නාදයේ අඩුවක්

Sunday, 11 April 2021 - 7:37

%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9D+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
සිංහල දෙමල අලුත් අවුරුදු සමයේ කොහාගේ නාදයේ තීව්‍ර වීමක් අපේක්ෂා නොකරන බව පරිසරවේදී නීතිඥ ජගත් ගුණවර්ධන පවසනවා.

හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ කොහාගේ හඬ නැගීම මැයි මාසය අවසානයේ උච්ච තත්ත්වයකට පත්වනු ඇති බවයි.