කළු ජාතිකයාට වෙඩි තැබීම අත්වැරදීමක් බව ඇමරිකානු පොලිස් ප්‍රධානියා කියයි

Tuesday, 13 April 2021 - 9:07

%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇමරිකාවේ ඊයේ සිදුවූ කළු ජාතිකයාගේ මරණය අත්වැරදීමකින් සිදුවූ වෙඩි තැබීමක් බවට එරට පොලිස් ප්‍රධානියා ප්‍රකාශ කළා.

මින්නියා - බෲක්ලින් ප්‍රදේශයේ මාර්ග බාධකයේදී පොලීසිය මෙම කළු ජාතිකයාට වෙඩි තබා ඝාතනය කර තිබූ අතර ඇමරිකානු පොලිස් ප්‍රධානියා සඳහන් කළේ අදාළ නිලධාරියා විදුලිසැර වදින අවිය වෙනුවට වැරදීමකින් ගිනි අවිය භවිතා කර ඇති බවටයි.

කෙසේ වෙතත්, අදාළ පොලිස් නිලධාරියාගේ සේවය අත්හිටුවා නොමැති අතර ඔහුට නිවාඩු ලබාදී තිබෙනවා.