ඉන්දියාවේ වැඩිම දෛනික ආසාදිතයින් ඊයේ - මහාරාෂ්ඨ ප්‍රාන්තයට අගුලු දමයි

Wednesday, 14 April 2021 - 16:01

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B7%9B%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%8A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+-+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A8+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඉන්දියාවේ ගත වූ පැය 24 තුල කොරෝනා ආසාදිතයින් එක්ලක්ෂ 84,372 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

එය මේ දක්වා එරටින් වාර්තා වූ වැඩිම දෛනික ආසාදිත සංඛ්‍යාව වීම විශේෂත්වයක්.

ඒ අනුව මේ වනවිට ඉන්දියාවේ මුළු ආසාදිත සංඛ්‍යාව එක් කෝටි තිස්අට ලක්ෂ 73,825 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

 ගත වූ මාස 6 තුල එරටින් හමුවූ වැඩිම දෛනික මරණ සංඛ්‍යාව ද ඊයේ වාර්තා වුණා.

එම සංඛ්‍යාව 1027 ක්.

මහාරාෂ්ඨ ප්‍රාන්තයෙන් පමණක් ආසාදිතයින් 60,000 ඉක්මවා ඊයේ වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, එම ප්‍රාන්තය දින 15 කට වසා දැමීමටයි පළාත් මහඇමතිවරයා පියවර ගනු ලැබුවේ.