අලුත් අවුරුද්දෙ තනිවම කල්ගෙවන පිරිසකගේ කඳුළු කතාව (වීඩියෝ)

Thursday, 15 April 2021 - 20:43

%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%99+%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
බොහෝ දෙනා මේ දිනවල අලුත් අවුරුද්දේ සතුට විදිමින් නිවෙස්වල කල්ගත කරනවා.

නමුත් ඔබ අතුරින් කෙනෙකුට මඟ හැරුණු කෙනෙක් අප පෙන්වන මේ නිවසේ සිටිය හැකියි.

මේ වෙද්දි ඔබ, අම්මා, තාත්තා, දුව, පුතා එක්ක එකතුවෙලා සතුටින් අවුරුදු නිවාඩුව ගතකරනවා ඇති.

නමුත් තමන්ගේ දරුවෙක් හෝ පවුලේ අය ළඟ නැතිව මේ අලුත් අවුරුද්දෙත් තනිවම කල්ගෙවන පිරිසක් මේ.

මේ අත් එකතුවෙන්නේ තාලෙට පණ දෙන්න වුණත් කිරි කළ ලෙයින්, වැගිරූ දහදියෙන් උස්මහත් කළ දරුවෙක් මායිම් නොකෙරූ නිසා මේ අම්මාවරුන් හා පියවරුන් ඉන්නේ වැඩිහිටි නිවාසයක.