අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට

Friday, 16 April 2021 - 6:23

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝ 2.4ක් සමඟ සැකකරුවෙකු වත්තල හුණුපිටිය ප්‍රදේශයේදී පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

දින කිහිපයක් තුල කළ වැටලීම්වලදී අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය කි:ග්‍රෑ:128ක් සමඟ සැකකරුවන් 13ක්, වත්තල, ජාඇල සහ සපුගස්කන්ද ප්‍රදේශවලදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන බව පොලිසිය පවසනවා.