අඟහරු මත හෙලිකොප්ටර් පියාසැරිය සාර්ථකයි

Monday, 19 April 2021 - 17:12

%E0%B6%85%E0%B6%9F%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%AD+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇමරිකානු නාසා ආයතනය මගින් අඟහරු ග්‍රහයා මත කුඩා හෙලිකොප්ටර් යානයක් අද සාර්ථක ලෙස පියාසර කරවීමට සමත් වුණා.

එය වෙනත් ග්‍රහලෝකයක් මත සිදුකළ බල ගන්වන ලද පාලිත ගුවන් යානයක් පියාසර කරවූ ප්‍රථම අවස්ථාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වනවා.

ඉන්ජෙනුයිටි ලෙස නම් කෙරුණු මෙම හෙලිකොප්ටරය සැබවින්ම ඩ්‍රෝන යානයක් ලෙස සැලකිය හැකියි. එහි පියාසැරිය සාර්ථක වූ බව අඟහරු මත චන්ද්‍රිකාවක් එවූ දත්ත මගින් සනාථ වී තිබෙනවා.