ඇෆ්ගනිස්ථානයෙන් හමුදාව ඉවත් කර ගැනීමට නේටෝ සංවිධානයත් සැරසේ

Friday, 30 April 2021 - 13:33

%E0%B6%87%E0%B7%86%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B6%A7%E0%B7%9D+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%9A
ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සිටින තම හමුදා ඉවත් කර ගැනීමට සූදානම් බව නේටෝ සංවිධානය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

මීට අමතරව, ජර්මනිය ද එලෙස තම හමුදා ඉවත් කර ගන්නා බවටයි සඳහන් කර ඇත්තේ.

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සිටින සිය හමුදා සැප්තැම්බර් 11 වනදා වනවිට ඉවත් කර ගන්නා බවට ඇමෙරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩ්න් ද මීට පෙර ප්‍රකාශ කළා.