ජපානයේ භූ කම්පනයක්

Saturday, 01 May 2021 - 20:36

%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B7%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ජපානයේ - මියාගි ප්‍රාන්තයේ වෙරළට ඔබ්බෙන් රික්ටර් මාපකයේ 6.8 ක අගයක් ගත් භූකම්පනයක් සිදුව තිබෙනවා.

මෙම කම්පනය ටෝකියෝ නගරයට ද දැනි ඇති බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ.  කෙසේ වෙතත් ඉන් සිදුවූ හානි පිළිබඳව මෙතෙක් කිසිදු වාර්තාවක් ලැබී නැහැ.