තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 867ක් හමුවෙයි

Monday, 03 May 2021 - 21:09

%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+867%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
මෙරටින් දිනකදී වාර්තා වුණු වැඩිම ආසාදිතයන් ගණන අද වාර්තා වෙයි

තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 867 ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දිනයේදී මෙරටින් හදුනාගත් ආසාදිතයන් ගණන 1913 ක්.