බිල්ගේට්ස් දික්කසාදය ප්‍රකාශයට පත් කරයි

Tuesday, 04 May 2021 - 8:55

%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
මයික්‍රසොෆ්ට් නිර්මාතෘ වන බිල් ගේට්ස් සහ ඔහුගේ බිරිඳ මෙලින්ඩා ගේට්ස් දික්කසාද වීමට තීරණය කළ බව නිවේදනය කර තිබෙනවා.

වසර 27ක යුග දිවියක් ගත කළ දරුවන් තිදෙනෙකුගේ මාපියන් වන ඔවුන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ තවදුරටත් එක්ව ජීවත්වීමට නොහැකි බවයි.

එම යුවළ එක්ව නිර්මාණය කළ බිල් සහ මෙලින්ඩා ගේට්ස් පදනම ලොව පුරා බොහෝ සුබසාධන කටයුතු සඳහා සහය ලබාදී ඇති අතර, කොවිඩ් 19 පරීක්ෂාවන් අඩු වියදමකින් සිදුකිරීම සඳහා බිල් සහ මෙලින්ඩා පදනම මූල්‍යාධාර ද සපයා තිබෙනවා.