වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විශේෂ නිවේදනයක්

Tuesday, 04 May 2021 - 14:40

%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හමුවේ වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් සියළුම සංචාරක නිවාස, වන නිවහන් සහ කඳවුරු බිම් හෙට සිට තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව දැනට නවාතැන් පහසුකම් වෙන් කරගෙන ඇති සියළු දෙනාට යළි දින වෙන් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ඉදිරියේදී දැනුම් දෙනු ඇති බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.