අදත් පළාත් හතරකට ගිගුරුම් සහිත වැසි

Tuesday, 04 May 2021 - 17:15

%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92
අද රාත්‍රීයේ පළාත් 4කට ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුව පවසනවා.

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ උතුරුමැද පළාත් වලට මෙන්ම බදුල්ල, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්ක වලට ද මෙලෙස වැසි ඇති විය හැකි බවයි එම දෙපාර්තුමේන්තුව සඳහන් කළේ.