සූරියවැව දී මවකට සහ පුතෙකුට තියුණු ආයුධවලින් පහර දෙයි

Tuesday, 04 May 2021 - 19:32

%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B0%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
සූරියවැව - සමාජ සේවාපුර ප්‍රදේශයේදී යුවලක් විසින් මවකට සහ පුතෙකුට තියුණු ආයුධයකින් පහරදීම හේතුවෙන් 23 හැවිරිදි පුතු ජීවිතක්ෂයට පත්ව, 52 හැවිරිදි මව බරපතල තුවාල ලැබුවා.