වසර අවසානයේ මෙරට ජනගහනයෙන් සියයට 63කට කොවිඩ් එන්නත - අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි (වීඩියෝ)

Tuesday, 04 May 2021 - 19:59

%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%A7+63%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A9%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%AD+-+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
මේ වසර අවසාන වීමට ප්‍රථම මෙරට ජනගහනයෙන් සියයට 63කට වඩා පිරිසක් පූර්ණ කොවිඩ් එන්නත්කරණයකට ලක්කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා.

ඒ කොවිඩ් වසංගතයේ වර්තමාන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් පැවති කල්තැබීමේ විවාදයට එක්වෙමින්.