වගාවන්ට අවශ්‍ය පොහොර නොමැති වීමෙන් විලච්චියේ ගොවීන් පීඩාවට (වීඩියෝ)

Thursday, 06 May 2021 - 15:15

%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
වගාවන්ට අවශ්‍ය පොහොර නොමැතිවීම හේතුවෙන් අනුරාධපුර - විලච්චිය ප්‍රදේශයේ වට්ටක්කා ගොවීන් දැඩි දුෂ්කරතාවයකට පත්ව තිබෙනවා.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ නිසි ක්‍රමවේදයක් යටතේ තමන්ට පොහොර නොලැබීම නිසා මෙම තත්ත්වය මතුව ඇති බවයි.

අනුරාධපුර - විලච්චිය ප්‍රදේශයේ බහුතර ගොවීන් පිරිසක් සිදුකරන්නේ වට්ටක්කා වගාවයි.

දුක් මහන්සි වී අක්කර ගණනාවක වට්ටක්කා වගාව සිදුකිරීමට බිම් සැකසුවද වගාවන් සඳහා අවශ්‍ය පොහොර වෙළඳපොලේ නොමැති වීම හේතුවෙන් ඔවුන් දැඩි දුෂ්කරතාවයට පත්ව සිටිනවා.

රජයෙන් රසායනික පොහොර වෙනුවට කාබනික පොහොර හඳුන්වාදීම පිළිබඳ සතුටු වන නමුත් එයට නිසි ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී නොතිබීම කණගාටුවට
කරුණක් බව ගොවීන් පෙන්වා දෙනවා.

බලධාරීන්ගෙන් ගොවීන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙම ගැටලුවට කඩිනමින් විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙසයි.