චීනය සහ ඔස්ට්‍රේලියාව අතර වෙළඳ ගිවිිසුමක් අත්හිටුවයි

Thursday, 06 May 2021 - 20:03

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
චීනය, ඔස්ට්‍රේලියාව සමඟ එළඹි වෙළඳ ගිවිසුමක් අත්හිටුවා තිබෙනවා.

ඒ, ඔස්ට්‍රේලියාවේ විසින් චීනය සමඟ වන ඇතැම් ගිවිසුම් අහෝසි කිරීමට එකට එක කිරීමක් ලෙසයි.

චීනය, ඔස්ට්‍රේලියාවේ විශාලතම වෙළඳ සහකරු  ද වනවා.

චීනයේ එක් තීරයක් එක් මාවතක් වැඩසටහන යටතේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය සමඟ වන ගිවිසුමක් ඔස්ට්‍රේලියාවේ  මීට පෙර අවලංගු කළා.

ඩර්බින් වරාය චීන සමාගමකට බදු දීමට අදාළ ගිවිසුමක්ද අහෝසි කරන බවටයි ඕස්ටේ්‍රලියාව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ. චීනයද වයින්, බාර්ලි, ගල් අඟුරු ඇතුලු ඕස්ට්‍රේලියානු අපනයන රැසකට අධික බදු පැනවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.