කොරෝනා වාතයෙන් බෝවන බව ඇමෙරිකානු රෝග පාලන ආයතනයත් කියයි

Sunday, 09 May 2021 - 14:35

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%9C+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
කොවිඩ් 19 වෛරසය මිනිසුන් අතර ප්‍රධාන වශයෙන් පැතිරෙන්නේ වාතය හරහා බවත්, එමගින් අඩි 6 කට වැඩි දුරකින් සිටින පුද්ගලයෙකුට පවා ආසාදනය සිදුවිය හැකි බවත්, සී.ඩී.සී හෙවත් ඇමෙරිකානු රෝග පාලන හා වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

මීට පෙර බ්‍රිතාන්‍ය ලැන්සෙට් වෛද්‍ය සඟරාව මගින් ද මේ බව තහවුරු කර තිබුණා

 ඇමෙරිකානු රෝග පාලන මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ ආසාදිත පුද්ගලයෙකුගේ ප්‍රශ්වාසයේදී වාතයට එක්වන සියුම් අංශු මගින් අඩි තුනේ සිට 6 දක්වා දුරින් සිටින පුද්ගලයන්ට වෛරසය ආසාදනය විය හැකි බවයි.

ඇතැම් විට ආසාදිත පුද්ගලයෙකු රැදී සිටි ස්ථානයක වාතයෙහි යම් කාලයක් වෛරසය රැදී තිබිය හැකි බව ද එමගින් පෙන්වා දෙනවා.

මේ හේතුවෙන් පුද්ගලයින් අතර කායික දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීම, මුව ආවරණ පැළඳීම, ප්‍රමාණවත් වාත්‍රාශයක් පවත්වා ගැනීම සහ ගෘහස්ථව පුද්ගලයන් ඒකරාශි නොවීම කොරෝනා ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමට වැදගත් වන බව සී.ඩී.සී. ආයතනය සඳහන් කළා.