තවත් කොවිඩ් අසාදිතයින් 1,516 දෙනෙකු සුවය ලබයි

Tuesday, 18 May 2021 - 17:59

%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A9%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+1%2C516+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B7%92
තවත් කොවිඩ් අසාදිතයින් 1,516 දෙනෙකු සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා

ඒ අනුව මේ දක්වා සුවය ලැබූ මුළු සංඛ්‍යාව 121,145 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන බව වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය සඳහන් කළා.