සීදුව කොරෝනා අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය ජනපතිගේ නිරීක්ෂණයට

Tuesday, 18 May 2021 - 19:39

%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ආසාදිතයින් 1200කට එකවර ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා සකස් කෙරුණු සීදුව කොරෝනා අතරමැදි කොරෝනා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය අද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නිරීක්ෂණයට ලක්වුණා.

ප්‍රායෝගිකව නිවෙස්වල ප්‍රතිකාර දිය නොහැකි එහෙත් බරපතල රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්වන ආසාදිතයින්ට මෙහි ප්‍රතිකාර කිරීමට නියමිත බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේ.

බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනය ලබාදුන් ගොඩනැගිල්ලක මෙම ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කර ඇති අතර, යුද හමුදාව සහ යුද හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය එක්ව දින 10ක් තුළ දී මෙහි ඉදිකිරීම් සිදුකර තිබෙනවා.