ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා මරණ 1015 දක්වා ඉහළට

Tuesday, 18 May 2021 - 23:01

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%AB+1015+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
මෙරට කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 1015ක් දක්වා ඉහළ ගියා.

ඒ තවත් මරණ 34ක් වාර්තා වීමත් සමගයි.