වවුනියාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයෙකුට පහරදුන් පුද්ගලයෙකු සොයා විමර්ශන

Thursday, 10 June 2021 - 10:08

%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%9E%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%B1
වවුනියාව - ශාන්තසෝලෙයි ප්‍රදේශයේදී මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයෙකුට පහරදුන් පුද්ගලයෙකු සොයා පොලිසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඊයේ අදාළ පුද්ගලයා මුව ආවරණ නොමැතිව යතුරුපැදියකින් ගමන් කර ඇති අතර, ඊට ප්‍රදේශයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා විරෝධය පෑමත් සමඟ මෙම පහරදීම සිදුකර ඇති බව සඳහන්.

පසුව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා විසින් වවුනියාව පොලිසියට පැමිණිල්ලක් කර ඇති අතර, ඒ අනුවයි සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා මෙලෙස විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත්තේ.