කොවිඩ් 19 මැඩලීම වෙනුවෙන් ස්වේච්ඡා බලකායක් පිහිටුවීමට පියවර

Thursday, 10 June 2021 - 16:21

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A9%E0%B7%8A+19+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB
දැනට කොවිඩ් මර්දන කටයුතු සඳහා ඍජුව දායකත්වයක් නොදක්වන සෞඛ්‍ය සේවකයන් එම කටයුතු සඳහා සක්‍රීය දායකත්වයක් ලබාගැනීමේ අරමුණින් ස්වේච්ඡා බලකායක් ස්ථාපිත කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

එම අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේ දැනටමත් ඒ සඳහා ඉතා විශාල පිරිසක් කැමැත්ත පළකර ඇති බවයි.

ඊට ස්වේච්ඡාවෙන් තම ශ්‍රමය හා කාලය කැප කිරීමට උනන්දුවක් දක්වන රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවයේ නියුතු හෝ විශ්‍රාම ලත් කාර්ය මණ්ඩලයෙන් අභිමතය විමසීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

ඒ සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වෙබ් අඩවියට පිවිස ලියාපදිංචි වන ලෙසටයි දැනුම්දෙන්නේ.

අයදුම්පත්‍රය මෙතැනින්