තවත් කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයන් 573ක්

Thursday, 10 June 2021 - 20:47

%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+573%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයන් 573ක් හමුවී තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දිනය තුල මෙරටින් ආසාදිතයන් 2715 ක් හඳුනාගනු ලැබුවා.