තවත් ස්පුට්නික් එන්නත් මාත්‍රා 65,000 ක් දිවයිනට

Friday, 11 June 2021 - 7:05

%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F+65%2C000+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7
රුසියාවේ නිෂ්පාදිත ස්පුට්නික් එන්නතේ මාත්‍රා 65,000 ක් අද උදෑසන දිවයිනට ළඟාවූ බව ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයුම් හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු කියා සිටියේ අදාළ එන්නත් තොගය රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවට භාරදීමට පියවර ගත් බවයි.

එම එන්නත් අතරින් 15,000ක ප්‍රමාණයක් දෙවන මාත්‍රාව සඳහා යොදාගන්නා බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.