සයිනොෆාම් එන්නත් 67,000 කට අධික ප්‍රමාණයක් ඊයේ ලබාදෙයි

Friday, 11 June 2021 - 10:56

%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%86%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+67%2C000+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%8A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
එන්නත්කරණ වැඩපිළිවෙල යටතේ ඊයේ දිනයේ සයිනොෆාම් එන්නත් පළමු මාත්‍රාව සඳහා 67,615 ක් ලබාදී තිබෙනවා.

දෙවන මාත්‍රාව සඳහා එම එන්නත 25,451 දෙනෙකුට ලබාදුන් බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කළේ.

කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාවද පුද්ගලයින් 342 කට ඊයේ ලබාදී ඇති අතර, ස්පුට්නික් වී එන්නත ඊයේ දිනයේ කිසිදු පුද්ගලයෙකුට ලබාදී නැහැ.

අවසන් වරට ස්පුට්නික් වී එන්නත ලබාදී ඇත්තේ පසුගිය 3 වනදායි.

මේ වනවිට කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව පුද්ගලයින් 9 ලක්ෂ 25,242 කට ලබාදී ඇති අතර, දෙවන මාත්‍රාව දී ඇත්තේ තුන්ලක්ෂ 54,993 කට පමණයි.